Tvorba

Zhudebňujeme verše ostravského básníka Jaroslava Žily, chachara opěvujícího Beskydy a životní styl člověka s nimi spojeného. Některé texty, jako například TerezaHadí mléko, vznikly v klasickém básnickém stylu, aniž by měly hudební ambice. Jejich první zhudebněné verze pak zněly spíše jako melodramata, než jako rock. Postupným "utřepáváním" pak získávaly současný smělý tvar. Jiné Jarynovy texty (Za čtyři rohy) se už rodily v 12/8 rytmu a hudební doprovod dozrával rychleji. Protože předpokládáme, že nás na koncertech aktivně podpoříte, některé kusy zde zveřejňujeme...

Album "Bojím se bát"        V hrudi pták

bojim_se_bat_v_ramecku

Bojím se bát

Stojíš na vrcholu hory
vlasy ukazuješ cestu větru
všude kolem nás
umírá země
...

Celý text

   
hadi_mleko

Hadí mléko

U polní cesty nad vesnicí
každé léto žlutě kvetlo hadí mléko
Tenkrát jsme ještě věřili
že z té rostliny dělají hadi jed
...

Celý text

   
ramecek

Kazachstán

Na pláních Kazachstánu stáda tónů leží
jak jeseteři pod Voroněží
jak Beskydy, když na ně sněží
a potom přijde mráz - vítr a mráz! 
...

Celý text

   
komediant

Komediant

Domů pár od městských bran
Na trhu je všechno co znám
Z té spousty vín a jídel z ryb
Nezkusit bylo by hřích
...

Celý text

   
me_duse_klid

Mé duše klid

Ať už jdu pít nebo jen spát
Všude tě vidím jako na fotce
Moc dobře víš co bych chtěl mít
To se dá čekat od sobce
...

Celý text

   
minulost

Minulost

Dám si kus tvého masa na prostírání postele
Vidličkou prstů napíchnu chvíli
Kdy řekla's milý.
...

Celý text

   
ostrava

Ostrava

V Ostravě městě auta na cestě stojí
a čas se vleče jak řeka teče
V Ostravě městě chodím po cestě
mezi ztichlými stroji
...

Celý text

   
paprsky

Paprsky

Jako bys hleděl
do blýskavého zrcadla
a spatřil tmu.
...

Celý text

   
tereza

Tereza

Tam, odkud potoky mé krve vytryskly v prostém původu,
ústa starých stromů tiše předkládají tu podivnou mluvu předků,
měněnou, jak se sever stáčel k jihu a východ ohýbal k západu
oblouk karpatských hor
...

Celý text

   
ramecek

V hrudi pták

V hrudi je pták co nikam nevzlétá
žebro za žebrem jej nepustí vpřed.
V hrudi je pták který se načeká
než se vrátí zpět na onen svět.
...

Celý text

   
ramecek

Ve tmách

Potkal jsem lásku v nejhlubších tmách
chvíli šla vedle mne pak jsme byli spolu
Doteky bez tváří tváře beze jmen
po zádech stékaly stružky potu.
...

Celý text

   
za_ctyri_rohy

Za čtyři rohy

Za čtyři rohy hlavu a nohy tě uchopí a ponesou
šedaví páni ve svátečním šatu
a nad tvou rakví pronesou
pár smutných slov
...

Celý text